Sabtu, 16 Maret 2013

MULA BUKANE AKSARA JAWA

MULA BUKANE AKSARA JAWA
Sejarah huruf Jawa

Dhek jaman biyen ana wong Hindu jenenge Ajisaka.Ajisaka iku putraneratu nanging kepengen dadi pandita lan sugih kawruh .Kasenengane mulang muruk kawruh rupa-rupa.Ajisaka tindak lelana menyang tanah jawa,perlu arep mancarake kawruhe.Ajisaka di dherekakeabdine loro yaiku Dora lan Sembada.Bareng tekan sawijining pulo,yaiku puloMajheti pada leren .Sawise leren sawetara,Ajisaka nerusake tindake didherekake Sembada.Dene Dora diutus keri,njaga keris pusaka.Dora diwelingi,sapa bae ora diparengake njupuk keris iku yen ora Ajisaka dhewe.Bareng watara suwe ana ing tanah jawa,Ajisaka utus Sembada njupuk kerise sing ditunggu Dora.Dora ngugemi dhawuhe bendarane,yan ora Ajisaka dhewe ora di ulungake .Wusanane Dora lan Sembada pada pasulayan,suduk-sudukan,karone padha tumeka ing pati.Ajisaka midhanget manawa Dora lan Sembada padha tumeka ing pati jalaran ngugemi dawuhe.Mula Ajisaka banjur nulis aksara rong puluh cacahe,yaiku aksara jawa

2 komentar:

Web Development mengatakan...

Amazing blog and very interesting stuff you got here! I definitely learned a lot from reading through some of your earlier posts as well and decided to drop a comment on this one!

vina septiana permatasari mengatakan...

Kasih arti dong bro

Posting Komentar

Kawan Tinggalkan Komentar dibawah ini Ya...Terimakasih atas Kunjungannya

Template by:

Free Blog Templates